Cenová rozhodnutí

Energetický regulační úřad vydal dne 30.9.2020 cenové rozhodnutí 7/2020, kterým stanoví podporu pro podporované zdroje energie pro rok 2021.Zároveň poprvé od roku 2013 vydal nové cenové rozhodnutí 6/2020 pro oblast teplárenství. Parametry stanovené těmito rozhodnutími budou účinné od 1.1.2021.

I nadále bude v teplárenství uplatňováno věcné usměrňování cen. Oproti cenové regulaci, které podléhá např. činnost distributorů elektřiny nebo plynu, věcné usměrňování nestanoví přímo cenu, za jakou bude teplo dodáváno odběratelům, ale upravuje podmínky, jak má být cena kalkulována a co je do ní možné zahrnout.