Green Deal v době (post)válečné

byl název konference uspořádané redakcí časopisu Vesmír koncem května v Next Zone Event Space v Praze 5 a moderované prof. Petrem Slavíčkem z VŠCHT.

Nová mezinárodní situace vzniklá po ruském vpádu do Ukrajiny ovlivňuje snahy o dosažení klimatické neutrality mnoha směry. Někteří analytici považují snahy formulované v plánu snižování emisí Green Deal za skončené, jiní naopak v nově vzniklé situaci vidí další impuls a šanci na možné prohloubení úsilí.

Uvedená konference, již se naše společnost v rámci on-line prostoru účastnila, prodiskutovala změnu priorit v současně vznikající energetické situaci a závislost na některých komoditách jakožto prostředku nátlaku či naopak obchodu. Diskutující byli Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec ČR pro energetickou bezpečnost, Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Ondráš Přibyla zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu.

Diskutující za účasti přítomných projednali smysl snahy o dosažení co nejnižší ceny za energie versus podcenění bezpečnostních rizik, což nyní vedlo k tomu, že vláda byla nucena zaplatit osm a půl miliardy korun za nákupy energií do stáních rezerv. Experti očekávají současnou obvyklou spotřebu elektrické energie 65 TWh ročně na hodnotu 110 TWh v roce 2040. Velký nárůst budou i nadále způsobovat nárusty elektromobilů a zejména pak výroba vodíku jakožto nového nosného energetického média. A to za situace, kdy bude stále obtížnější nakoupit převisy výroby elektrické energie od sousedů a zřejmě i prodloužení využívání fosilních paliv.

Východiskem má být udržení solidarity v rámci EU a dosažitelnost vodíku. Snahám o snižování emisí vyhovuje i soudobá politika Číny a Indie, které zavádějí podobná opatření jako EU a navíc zakládají velký trh s emisními povolenkami jako nezbytnou podmínku dalšího energetického vývoje. Ale i tak, výhled do dalších dekád není příliš optimistický a jak uvedli odborníci, nastávající dva roky budou pro nás všechny obdobím zkoušky.

 

© TE a.s. 2022