Institut pro veřejnou diskuzi k současné problematice v energetice

Účastníci dalšího diskusního setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) se shodli na tom, že dekarbonizace energetiky je jasným trendem současnosti, který přináší také zvýšenou potřebu strategického rozhodování. Do tohoto kontextu navíc vstupuje potřeba nahrazení dosluhujících jaderných bloků v Dukovanech. Přitom spotřeba energie bude i přes stanovené energetické úspory nadále stoupat. Bez nových jaderných zdrojů může Česká republika přijít o energetickou nezávislost.

Závěry diskuze byly shrnuty do následujících bodů:

  • Bez nových jaderných zdrojů může Česká republika přijít o energetickou nezávislost.
  • Koncepčním řešením může pro ČR a další vnitrozemské státy být kombinace jádra a OZE, s přechodným využitím zemního plynu.
  • Největším úskalím pro dodavatele při realizaci výstavby nových jaderných zdrojů je lokální legislativa.
  • Z hlediska snížení rizik je důležitý podíl státu na financování jaderných zdrojů.
  • Pro zajištění kvalifikovaných zaměstnanců je nezbytná spolupráce Jaderné elektrárny Dukovany a Vysokého učení technického v Brně.