Investiční pobídky nově

Investiční pobídky by se měly už brzy změnit. Získat by je nově měla technologická centra a centra strategických služeb z celého Česka kromě Prahy. Na vybudování výrobního podniku či rozšíření výroby a nové pozice v ní by investoři mohli dostat podporu od státu tehdy, pokud by podíl nezaměstnaných v ČR překročil 7,5 procenta. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, který připravilo ministerstvo práce. Navrhovaný předpis upravuje pravidla a výši státní podpory investorům. Doplňuje novely o investičních pobídkách a zaměstnanosti, které po nedávném schválení ve Sněmovně a Senátu čekají na podpis prezidenta. Ministerstvo práce v podkladech pro vládu uvedlo, že nynější pobídky už splnily svou roli, zajistily vyšší zaměstnanost a teď by se měly soustředit na projekty s přidanou hodnotou. Česko má nejnižší míru nezaměstnanost v EU, podle Eurostatu dosahovala v červnu 1,9 procenta.

Nyní pobídky plynou do zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických služeb. Investoři mohou získat slevu na dani z příjmu právnických osob na deset let, až 300 tisíc korun na vytvořené pracovní místo, až polovinu nákladů na rekvalifikaci a školení a až deset procent nákladů na pořízení strojů, staveb či pozemků. Nejvyšší podpora putuje do zvýhodněných průmyslových zón, nižší do míst s nezaměstnaností aspoň o polovinu či o čtvrtinu vyšší než celorepublikový průměr.

Nově by na zřízení pracovního místa technologická, výzkumná, inovační, datová, softwarová či call centra mohla získat 200 tisíc korun. Podmínkou je mimo jiné vytvoření určitého počtu pozic. Na vznik nového postu ve výrobě by investoři ze zvýhodněných průmyslových zón dostali 300 tisíc korun při podílu nezaměstnaných přes 7,5 procenta. Suma 200 tisíc korun na post ve výrobě by mohla putovat do oblastí s podílem nezaměstnaných ještě o polovinu vyšším, tedy nejméně 11,25 procenta. Částkou 100 tisíc korun by stát podpořil nové výrobní místo v regionu s podílem nezaměstnaných o čtvrtinu vyšším než celorepublikový podíl, tedy zhruba nad 9,4 procenta. Na školení a rekvalifikace by technologická centra a centra strategických služeb mimo Prahu mohla získat čtvrtinu nákladů. Investoři ve výrobě by část nákladů dostali při překročení stanoveného podílu nezaměstnaných.

Zdroj: ČTK a E 15 / srpen 2019