Ministerstvo financí ČR připravuje novelu zákona o daních z příjmů

Hlavním cílem návrhu je zavedení paušalizace daně z příjmů fyzických osob a tzv. veřejných pojistných (pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) u poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti.

Konkrétně se navrhuje režim, kdy paušalizovanými platbami na daň z příjmů a veřejná pojistná v jedné měsíční platbě bude splněna jak povinnost k dani z příjmů, tak i povinnost k veřejným pojistným. V takovém případě by poplatníci nemuseli podávat daňová přiznání ani pojistné přehledy.

Návrh směřuje na poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti do jednoho milionu Kč, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Paušalizovaná daň by se měla skládat z pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 2925,- Kč měsíčně, pojistného na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2352,- Kč a konečně daně z příjmů ve výši 100,- Kč měsíčně. Účinnost novelizovaného zákona se navrhuje k 1.1.2021.