Nižší podpora pro obnovitelné zdroje v roce 2019

Energetický regulační úřad vydal dne 27.9.2018 cenové rozhodnutí k podporovaným zdrojům energie (POZE) – novými sazbami se bude výplata podpor řídit počínaje od 1.1.2019.

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 k podporovaným zdrojům energie výrazně snižuje zelené bonusy napříč spektrem obnovitelných zdrojů i kombinované výroby elektřiny a tepla. Hlavním faktorem je tržní cena silové elektřiny, která při meziročním srovnání podstatně narostla.

ERÚ vydal rovněž Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2018, které stanoví cenu za činnost povinně vykupujícího pro jednotlivé povinně vykupující obchodníky s elektřinou a ceny spojené se zárukami původu elektřiny pro období roku 2019.