Regulované ceny elektřiny a plynu v roce 2021

Cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku přinášejí v rámci celostátního průměru snížení regulovaných plateb pro odběratele na hladině nízkého napětí, viz rozhodnutí ERÚ č. 10/2020 ze dne 27.11.2020.

V oblasti plynárenství klesnou celostátní průměrné regulované platby pro maloodběratele i velkoodběratele – viz cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2020 ze dne 27.11.2020.