Vyhláška č. 78/2021 Sb. novelizuje od 1. července 2021 vyhlášku č. 108/2011 Sb. a vyhlášku č. 459/2012 Sb.

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 78/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu.

Novela upravuje pojmy a definice podle platného znění energetického zákona. Dochází k upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a jiným zásobníkem plynu. Je rozšířena o průběhové měření typu „A” s přenosem údajů do jedné hodiny. Součástí novely je rozšíření stávající přílohy č. 5 o nové druhy plynu používané v plynárenské soustavě, v tomto případě se jedná o biometan a požadavky na jeho kvalitativní parametry.

Vydáno dne: 19. 2. 2021
Účinné od: 1. 7. 2021