Zajištění provozu LDS v podmínkách stavu nouze

Vedení společnosti Transfer Energy sděluje i touto cestou, že i přes vyhlášený nouzový stav z důvodu šíření onemocnění Covid-19 představující ztížení naší činnosti činí všechna nezbytná opatření k tomu, aby provoz lokální distribuční soustavy byl zajištěn v nezměněném rozsahu.

Byla přijata opatření, snižující výpadek lidských zdrojů a předcházející nutnosti vyhlášení případné karantény, aby byl udržen provoz energetických sítí zejména v rámci areálu Letov na obvyklé úrovni. Může ovšem nastat situace, kdy z důvodů mimořádných opatření anebo řešení potíží nebudou všichni naši pracovníci okamžitě přítomní anebo přístupní. Prosíme proto o vaši trpělivost, i s omezeným pracovním kolektivem vyřizujeme všechny žádosti a podněty, ovšem v pořadí, v jakém byly doručeny anebo v pořadí, v jakém na nich pracujeme z pohledu priority energetických sítí.

Pevně věříme, že uvedená případná zdržení v komunikaci omluvíte. Nepolevujeme ve své usilovnosti při zajištění provozu energetických sítí a poskytování dalších služeb a děkujeme za vaši důvěru.