Zelená energie – kompenzace uhlíkové stopy

Nejznámější metodou, jak kompenzovat uhlíkovou stopu, je takzvané offsetování. Je to vlastně finanční podpora zalesňovaní, tedy výsadby stromů, které zachycují oxid uhličitý. Ale není to metoda jediná, dále může jít o sázení stromů, zachytávání uhlíku, nakupování emisních povolenek nebo podporu obnovitelných zdrojů a dalších k přírodě šetrných projektů. Způsoby jsou různorodé, některé se skutečně snaží o čistou kompenzaci, tedy o zachycení tolika emisí oxidu uhličitého, kolik daný subjekt vyprodukuje.

Nejrozšířenějším způsobem kompenzace uhlíkové stopy stále zůstávají projekty na výsadbu stromů, které si osvojily i některé samosprávy jako třeba pražský magistrát nebo radnice v Třinci a v Jihlavě.

Kolem výsadby stromů jako jednoho z efektivních způsobů kompenzací uhlíkové stopy se však v posledních letech vedou spory. Některé studie dokládají, že v případě špatného využití této metody se naopak může ještě zvýšit uvolňování oxidu uhličitého do atmosféry. „Forestace zahrnuje mnoho technických detailů a je důležité vybalancovat její rozdílné části, nemůže vyřešit veškeré klimatické problémy,“ uvedl autor jedné ze studií na toto téma An-pching Čchen z Coloradské univerzity.

Offsetování se věnuje i česká nadace Biochar Foundation produkující biouhel, který slouží jako hnojivo. Biouhel je v podstatě spálené dřevo, jež dokáže pohltit značné množství oxidu uhličitého. Za svou dvouletou existenci tak Biochar Foundation zajistila kompenzaci až 472 tun oxidu uhličitého. Kdokoli si u ní může koupit výrobu určitého množství biouhlu, a tak kompenzovat uhlíkovou stopu.

Zdroj: E 15 /27.9.2021/