Elektřina

Vedle externích vlivů (ceny energií) dosahujeme významných úspor na straně klientů rovněž energetickým auditem jejich provozu a zařízení, včetně analýz prostřednictvím nejmodernějších technologií. Nikoliv náhodou jsme tak našim zákazníkům za 15 let našeho působení uspořili přes 150 milionů.

Jsme rovněž připraveni nabídnout majitelům trafostanic okamžité řešení případné finanční tísně v podobě odkupu či dlouhodobého pronájmu tohoto zařízení.