Záruky původu elektřiny – zelená energie

Usilujete o snížení své uhlíkové stopy? Záruky původu elektřiny jsou jednoduchým a levným nástrojem, jak toho dosáhnout. Společnost Transfer Energy a.s. nabízí svým klientům možnost nákupu záruk a získat tak bezemisní elektřinu za příznivou cenu.

Celý koncept záruk původu elektřiny vychází z předpokladu, že v distribuční síti není možné určit, z jaké výrobny elektřina pochází. Konečný odběratel tak sice využívá běžné elektřiny ze sítě, ale zároveň si díky systému záruk může za mírný příplatek zvolit možnost, že jím skutečně spotřebované množství elektřiny bylo vyrobeno v zeleném zdroji.

V Evropské unii vznikl systém EECS, který právě toto zajišťuje. Jeho účastníky jsou národní operátoři trhu s elektřinou. V České republice je to společnost OTE, která eviduje a kontroluje množství skutečně vyrobené elektřiny v jednotlivých obnovitelných zdrojích. Transfer Energy zajistí odběrateli certifikát (Prohlášení o uplatněných zárukách původu elektřiny vyrobené z OZE) vydávaný OTE, který garantuje, že elektřina vyrobená v konkrétních výrobnách v daném množství byla alokována na spotřebu odběrného místa odběratele.

Pokud tedy vaše společnost sleduje vliv produkce svých výrobků či služeb na životní prostředí a klimatické změny, jsou záruky původu elektřiny ideálním nástrojem pro snižování nepřímých emisí podniku. Obecně záruky původu cenu elektřiny proti tržní ceně nijak výrazně nezvyšují. Ceny kolísají podle zájmu, ale pohybují se v pásmu řádově jednotek procent ceny elektřiny na trhu.